Loading...

QUE FEM?

Entre les activitats que realitzem des de l’ACD, podem citar:

Assessoraments a particulars i a famílies
Normalment s’inicia el contacte per telèfon, carta o correu electrònic i es concreten en una o més entrevistes.
Assessoraments a escoles i a professionals
Sempre que se sol·liciten. Poder parlar a un auditori directament implicat en el tema i ben motivat és sempre interessant.
Jornades
Les sis edicions celebrades fins ara han estat un èxit. La mitjana d’assistència supera les 200 persones. La bona acollida d’actes com aquests indica clarament que encara hi ha molts interrogants sobre el diagnòstic, les manifestacions i el tractament de la dislèxia.
Conferències
Sobre aspectes específics que puguin ajudar el col·lectiu.
Grups d’ajuda mútua
Trobades mensuals. Un espai on exposar sense reserves tots els dubtes i temors o idees i projectes. Intercanvi humà i actiu d’experiències a diversos nivells i edats.
Participació en activitats de l’EDA
Valorem l’assistència a les jornades europees i la nostra vinculació amb altres associacions com un fet molt enriquidor i important.
Festa anual per als socis
Convivència i alegria.
Difusió d’informació sobre dislèxia
Bibliografia, articles i informacions diverses.
Pàgina web informativa
Suport a investigadors i estudiants
Relacions institucionals
Fer-nos conèixer i respectar en el món institucional tant sanitari com educatiu.
Participació en actes d’associacionisme
Actes propis d’una societat civil organitzada, humanitària i culta. Promoure relacions amb totes les associacions relacionades amb les dificultats d’aprenentatge.
Premsa, ràdio i televisió
Totes les aparicions en aquests mitjans es tradueixen en nous contactes amb persones que agraeixen haver trobat una associació que els orienti.