Loading...

EDUCACIÓ I SOCIETAT

L’Associació Catalana de Dislèxia pensa que tots els nens i nenes amb trastorns d’aprenentatge i concretament amb dislèxia tenen dret a una educació adequada a les seves característiques. Tenen dret que se’ls permeti progressar en el món dels coneixements i en la formació que determinarà, posteriorment, la seva integració social i laboral. Tenen dret a ser tractats i tractades amb respecte dintre de l’entorn escolar per part dels mestres, professorat, companys i companyes, i, per tant, a l’acolliment dintre d’aquest col.lectiu atenent la seva diversitat.

Les famílies dels nens i nenes dislèctics o amb altres trastorns específics d’aprenentatge tenen dret a una informació adequada, al coneixement dels problemes que afecten els seus fills i filles, a una orientació objectiva i entenedora per part dels professionals, que no culpabilitzi els pares, per tal que puguin comprendre i ajudar adequadament els seus fills i filles.

Mestres i professorat tenen dret a obtenir informació i formació adequada, que els permeti valorar les possibilitats d’un nen o nena que pateix una dificultat específica d’aprenentatge, que els proporcioni les eines adequades per detectar precoçment aquests trastorns. També tenen dret a obtenir la col.laboració de l’administració i els organismes que en depenen, per tal de poder donar i obtenir un suport adient dins i fora de l’escola.